GAZELE BIZNESU 2017 ROZDANE! POWRÓT

Oscar po raz kolejny w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.

14 marca w warszawskim hotelu Hilton odbyła się gala wręczenia Gazel Biznesu, corocznych nagród przyznawanych przez redakcję "Pulsu Biznesu". Wśród nagrodzonych znalazła się również nasza firma.  Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będziemy w gronie wyróżnionych. O kryteriach rankingu kilka słów poniżej.

"Podstawowe kryteria rankingu Gazele Biznesu 2016

W każdej edycji rankingu badamy wyniki kandydata za pełne trzy poprzedzające lata. W edycji 2016 analizowaliśmy wyniki za lata 2013-2014-2015. O tytuł Gazeli Biznesu 2016 mogła ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

  • rozpoczęła działalność przed rokiem 2013 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś

  • w roku bazowym 2013 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
  • w latach 2013-2015 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
  • w latach 2013-2015 ani razu nie odnotowała straty
  • umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat (składając sprawozdania finansowe do sądów albo przekazując dane do Coface albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (np. 2015 vs. 2013)."