Dopłaty do samochodów elektrycznych

Dopłaty do samochodów elektrycznych

Już dziś wchodzą w życie przepisy dotyczące dofinansowanie zakupu aut elektrycznych. Mowa o dofinansowaniu dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli dla klientów indywidualnych. W Oscarze możecie ubiegać się o takie dopłaty w przypadku zakupu:

Opla Corsy-e — cena po dofinansowaniu:
87 143 zł (wersja podstawowa)

Peugeota e-208 — cena po dofinansowaniu:
87 430 zł (wersja podstawowa)

Wnioski będą przyjmowane tylko w okresie naborów, które będzie organizował zarządzający Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W każdym naborze można się starać o dofinansowanie tylko jednego auta. Warto się spieszyć, ponieważ dotacja będzie udzielana do momentu wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonej na jeden nabór. O jej wysokości póki co, wszyscy milczą. Należy pamiętać również o tym, że dofinansowanie będzie możliwe dopiero po zakupie samochodu Przejdźmy zatem do samego wniosku.

Co musi zawierać wniosek:

✅ imię i nazwisko

✅adres, PESEL, serię i nr dowodu tożsamości

✅dane rachunku bankowego

✅kwotę wnioskowanego wsparcia

✅dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem: markę, model i rodzaj napędu

✅oświadczenie potwierdzające, że nie wykonuje się działalności gospodarczej

✅oświadczenie potwierdzające, że na pojazd, na zakup, który ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, należy przedłożyć następujące dokumenty:

✅kopię faktury zakupu nowego pojazdu, która będzie zawierała informacje o rodzaju kupionego auta oraz rodzaju napędu,

✅kopię dowodu rejestracyjnego i

✅kopię ubezpieczenia samochodu na rok oraz zobowiązania przedłużenia ubezpieczenia na rok następny.

Wszystkie dokumenty trzeba dostarczyć w ciągu ośmiu miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. W przeciwnym przypadku umowa zostanie uznana za nieaktualną. Ponadto, auta z dotacją nie będzie można sprzedać przez co najmniej dwa lata. Również minimum 2 lata samochód będzie musiał być zarejestrowany w Polsce. Trzeba też będzie się zobowiązać do ubezpieczenia samochodu od uszkodzeń, utraty na skutek zderzeń i kradzieży. Niedotrzymanie zobowiązań skutkować będzie koniecznością zwrotu całego dofinansowania wraz z odsetkami.

Top