Oferta dla grup zawodowych

OFERTA DLA GRUP ZAWODOWYCH

Zapewne nieraz spotkaliście się z ofertami dedykowanymi różnym grupom społecznym; np.: osobom do 25 roku życia, studentom, rodzinom wielodzietnym, itp. W branży motoryzacyjnej również istnieją oferty przygotowane specjalnie dla konkretnych grup. Najczęściej są one wyodrębnione ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu. Grupy objęte rabatami w salonach samochodowych to najczęściej: architekci, duchowni, lekarze i farmaceuci, prawnicy, rolnicy, służby mundurowe, taksówkarze, nauczyciele. Zniżkami objęte są nie tylko modele rzadko kupowane, lecz także te, odpowiadające za znaczący udział aut w rynku nowych samochodów w Polsce. Rabaty sięgają nawet kilku tysięcy złotych (kilkanaście procent), a ich wysokość każdorazowo określana jest przez importerów. Jakie dokumenty należy przedłożyć w salonie aby móc skorzystać z oferty dedykowanej konkretnej profesji? Poniżej przedstawiamy krótkie, ogólne zestawienie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach na prośbę importera konieczne będzie przedłożenie dodatkowej/uzupełniającej dokumentacji.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY KORZYSTANIU Z OFERTY DLA GRUP ZAWODOWYCH

NAUCZYCIEL

 • legitymacja nauczycielska zgodna ze wzorem i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.09.2006 r. w sprawie wzoru i trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 • legitymacja nauczyciela akademickiego zgodna ze wzorem i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.07.2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

ROLNIK

 • Upust przyznawany jest na podstawie składek KRUS lub zaświadczenia z gminy o posiadaniu gruntu rolnego (min. 1,0 ha)

SŁUŻBY MUNDUROWE

 • Ważna legitymacja służb mundurowych takich jak: Siły Zbrojne – Wojsko Polskie, Policja i Żandarmeria, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, Służba Leśna, Służba Więzienna, Służby specjalne typu: Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu.

OSOBA DUCHOWNA

Upust przyznawany jest księżom, biskupom i duchowieństwu figurującemu w oficjalnym spisie Duchowieństwa RP.

TAKSÓWKARZ

 • Licencja taksówkarza lub dokumentacja korporacji taksówkowej. Klient może nabyć tylko jeden samochód w roku. Należy również posiadać dokumenty potwierdzające rejestrację pojazdu na klienta (kopię dowodu; protokół przekazania przez CFM).

LEKARZ I FARMACEUTA

 • lekarze – legitymacja lekarza lub wypis z rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • lekarze weterynaryjni – wypis z rejestru członka Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • aptekarze i farmaceuci – wypis z listy Okręgowej Izby Aptekarskiej

ARCHITEKT

 • Wypis z rejestru członka Izby Architektów RP

PRAWNIK

 • Adwokaci – legitymacja adwokacka lub zaświadczenie / wypis z listy adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej
 • Radcy Prawni – legitymacja radcy prawnego lub zaświadczenie / wypis z listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych
 • Notariusze – legitymacja notarialna lub wypis z listy notariuszy Izby Notarialnej
 • Prokuratorzy – legitymacja prokuratorska lub wypis z listy prokuratorów prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Komornicy – legitymacja komornicza lub wypis z listy komorników sądowych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Sędziowie – legitymacja sędziowska lub wypis z listy sędziów prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Pełne informacje na temat aktualnej oferty przedstawią nasi handlowcy.

Top