Oferta dla grup zawodowych

OFERTA DLA GRUP ZAWODOWYCH

Zapewne nieraz spotkaliście się z ofertami dedykowanymi różnym grupom społecznym; np.: osobom do 25 roku życia, studentom, rodzinom wielodzietnym, itp. W branży motoryzacyjnej również istnieją oferty przygotowane specjalnie dla konkretnych grup. Najczęściej są one wyodrębnione ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu. Grupy objęte rabatami w salonach samochodowych to najczęściej: architekci, duchowni, lekarze i farmaceuci, prawnicy, rolnicy, służby mundurowe, taksówkarze, nauczyciele. Zniżkami objęte są nie tylko modele rzadko kupowane, lecz także te, odpowiadające za znaczący udział aut w rynku nowych samochodów w Polsce. Rabaty sięgają nawet kilku tysięcy złotych (kilkanaście procent), a ich wysokość każdorazowo określana jest przez importerów. Jakie dokumenty należy przedłożyć w salonie aby móc skorzystać z oferty dedykowanej konkretnej profesji? Poniżej przedstawiamy krótkie, ogólne zestawienie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach na prośbę importera konieczne będzie przedłożenie dodatkowej/uzupełniającej dokumentacji.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY KORZYSTANIU Z OFERTY DLA GRUP ZAWODOWYCH

NAUCZYCIEL

 • legitymacja nauczycielska zgodna ze wzorem i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.09.2006 r. w sprawie wzoru i trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.
 • legitymacja nauczyciela akademickiego zgodna ze wzorem i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.07.2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

ROLNIK

 • Upust przyznawany jest na podstawie składek KRUS lub zaświadczenia z gminy o posiadaniu gruntu rolnego (min. 1,0 ha)

SŁUŻBY MUNDUROWE

 • Ważna legitymacja służb mundurowych takich jak: Siły Zbrojne – Wojsko Polskie, Policja i Żandarmeria, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, Służba Leśna, Służba Więzienna, Służby specjalne typu: Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu.

OSOBA DUCHOWNA

Upust przyznawany jest księżom, biskupom i duchowieństwu figurującemu w oficjalnym spisie Duchowieństwa RP.

TAKSÓWKARZ

 • Licencja taksówkarza lub dokumentacja korporacji taksówkowej. Klient może nabyć tylko jeden samochód w roku. Należy również posiadać dokumenty potwierdzające rejestrację pojazdu na klienta (kopię dowodu; protokół przekazania przez CFM).

LEKARZ I FARMACEUTA

 • lekarze – legitymacja lekarza lub wypis z rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • lekarze weterynaryjni – wypis z rejestru członka Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • aptekarze i farmaceuci – wypis z listy Okręgowej Izby Aptekarskiej

ARCHITEKT

 • Wypis z rejestru członka Izby Architektów RP

PRAWNIK

 • Adwokaci – legitymacja adwokacka lub zaświadczenie / wypis z listy adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej
 • Radcy Prawni – legitymacja radcy prawnego lub zaświadczenie / wypis z listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych
 • Notariusze – legitymacja notarialna lub wypis z listy notariuszy Izby Notarialnej
 • Prokuratorzy – legitymacja prokuratorska lub wypis z listy prokuratorów prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Komornicy – legitymacja komornicza lub wypis z listy komorników sądowych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Sędziowie – legitymacja sędziowska lub wypis z listy sędziów prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Pełne informacje na temat aktualnej oferty przedstawią nasi handlowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top