Oferty dla grup zawodowych

Jesteś lekarzem? Prawnikiem? Architektem? Doceniamy Twoją pracę. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy dedykowaną ofertę finansową z korzystnym rabatem na nowe auto. Poznaj szczegóły i korzyści programu.

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni

Dokumenty uprawniające do zniżki: kopia dyplomu i potwierdzenie pracy w wyuczonym zawodzie.

Żołnierze, pracownicy cywilni wojska, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Służby Więziennej, Straży Granicznej, BOR, ABW, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji Skarbowej i pracownicy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej

Dokumenty uprawniające do zniżki: oryginał zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu w WP bądź kopia decyzji o przyznaniu emerytury z Wojskowego Biura Emerytalnego i potwierdzenie obecnego pobierania emerytury lub kopia legitymacji emeryta MSWiA/Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nauczyciele

Dokumenty uprawniające do zniżki: oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole podstawowej, średniej, wyższej na stanowisku nauczyciela. Jeżeli szkoła jest prywatna i nie znajduje się na aktualnym rejestrze uczelni MEN, dodatkowo potrzebny będzie dokument/zaświadczenie potwierdzające ten wpis z ministerstwa bądź innego urzędu państwowego.

Rolnicy

Dokumenty uprawniające do zniżki: oryginał zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych (min. 1ha).

Aptekarze, farmaceuci

Dokumenty uprawniające do zniżki: oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu w aptece, aktualna kopia prawa do wykonywania zawodu aptekarza wydawana przez Samorząd Aptekarski bądź inne oryginalne potwierdzenie.

Maksymalne wsparcie 11% – w zależności od modelu:

  • Architekci
  • Prawnicy, sędziowie, radcy prawni
  • Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, ratownicy medyczni
  • Nauczyciele
  • Służby mundurowe
  • Rolnicy
  • Duchowieństwo

Sędziowie, radcy, adwokaci, notariusze oraz inne zawody prawnicze

Dokumenty uprawniające do zniżki: skan aktualnej legitymacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu.

Służby medyczne: lekarz, pielęgniarka, weterynarz, farmaceuta, stomatolog

Dokumenty uprawniające do zniżki: weryfikacja PWZ.

Rolnicy posiadający nadany numer identyfikacyjny Ewidencji producentów rolnych ARiMR lub zgłoszenie do KRUS

Dokumenty uprawniające do zniżki: zgłoszenie do ubezpieczenia do KRUS lub dokument potwierdzający ubezpieczenie KRUS. Skan zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Ewidencji producentów rolnych ARiMR.

Geodeci i architekci

Dokumenty uprawniające do zniżki: Kopia umowy o pracę na stanowisku związanym z praca architekta lub geodety. W przypadku geodety konieczna jest weryfikacja uprawnienia zawodowego.

Służby mundurowe

Dokumenty uprawniające do zniżki: Skan aktualnej legitymacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu, z aktualnym wpisem potwierdzającym służbę w danym roku kalendarzowym lub też legitymacja emeryta w/w służb mundurowych.

Specjaliści IT

Dokumenty uprawniające do zniżki: Kopia umowy o pracę na stanowisku związanym z IT lub wypis z rejestru KRS lub PKD potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej związanej z IT.

Szczegóły oferty u naszych handlowców. Zapraszamy!

Top