Stacja Kontroli Pojazdów

ustawa

           W naszej stacji kontroli pojazdów NIE MUSISZ umawiać się wcześniej na badanie techniczne!

 

Stacja Kontroli Pojazdów OSCAR przeprowadzi obowiązkowe badania techniczne:

  • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
  • motocykli i motorowerów;
  • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;
  • pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne);
  • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę;
Podczas badania technicznego  możemy bezpłatnie przygotować dla  Państwa ofertę na ubezpieczenie OC / AC

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oscar Ostrołęka, ul. Traugutta 59

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek - piątek:   7:30 - 19:30

sobota:   7:30 - 19:30

UMÓW SIĘ NA BADANIE TECHNICZNE POJAZDU
benek wachowiak

OSCAR OSTROŁĘKA

Benedykt Daniszewski         

diagnosta

tel. 29 642 18 00

OSCAR OSTRÓW MAZ.

Tomasz Wachowiak             

diagnosta

tel. 29 745 39 65

"Badanie techniczne" jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów i ma na celu sprawdzenie cech identyfikacyjnych pojazdu, sprawdzenie pojazdu pod względem bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska oraz obowiązkowego wyposażenia.

Opłaty za badania techniczne, pobierane są wg cennika ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
Na przykład - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) – to koszt 99 zł w każdej Stacji Diagnostycznej w Polsce.

Dowodem pozytywnego przejścia badania technicznego auta jest pieczątka z datą wykonania badania zamieszczona w dowodzie rejestracyjnym.

W przypadku wykrycia przez diagnostę usterki zagrażającej bezpieczeństwu, właściciel auta  ma 14 dni na jej usunięcie. Za powtórną weryfikację właściciel samochodu zapłaci 20 zł. Jeśli termin ten zostanie przekroczony - konieczne będzie ponowne uiszczenie pełnej kwoty  tj. 99 zł

Pierwsze badanie techniczne fabrycznie nowego auta należy przeprowadzić po 3 latach od daty pierwszej rejestracji, następne - po 2, a następne co roku.

 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Oscar Ostrołęka, ul. Traugutta 59

Zapraszamy w godzinach:

poniedziałek - piątek:   7:30 - 19:30

sobota:   7:30 - 19:30

     

Benedykt Daniszewski

Diagnosta

tel. 29 642 18 00

Marek Romanowski

Diagnosta

tel. 29. 642 18 00

Slawomir Chyliński

Diagnosta

tel. 29 642 18 00