Ubezpieczenia

Kompleksowa oferta Oscara pozwoli Państwu zaoszczędzić naprawdę mnóstwo czasu. Na miejscu można ubezpieczyć nie tylko swój samochód, ale również mieszkanie i nieruchomości, a także ubezpieczyć się przed kosztami leczenia oraz przykrymi zdarzeniami podczas zagranicznych wyjazdów wypoczynkowych.

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu w kraju i za granicą. W ramach tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłaca odszkodowanie osobom trzecim za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu.

AC - dobrowolne ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia, zapewniające kompleksową ochronę ubezpieczeniową przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie zapewnia rekompensatę strat wynikających wynikających z uszkodzenia, zniszczenia pojazdu bądź jego utraty w następstwie wypadku drogowego, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu powstałych w związku z jego ruchem. Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są najcenniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie człowieka.

ASSISTANCE - pełna ochrona dla kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu. Polisa daje możliwość skorzystania z takich usług, jak: naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu naprawczego oraz wynajem samochodu zastępczego lub nocleg w hotelu (do czasu naprawy pojazdu), ewentualnie kontynuację podróży innymi środkami lokomocji.

Współpracujemy z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi:

  • Ubezpieczamy samochody wszystkich marek
  • Oferujemy ubezpieczenie w pakietach nawet do 12 lat
  • Istnieje możliwość przesłania polisy pocztą do Klienta
  • Możliwość rozłożenia płatności na raty
  • Składki za polisę wyliczane są dla każdego Klienta indywidualnie i zależą od zakresu ubezpieczenia.

U nas każdy Klient wybierze korzystną ofertę!

ZAPYTAJ O UBEZPIECZENIE, LEASING, KREDYT
laska Rafał

OSCAR OSTROŁĘKA

Małgorzata Laskowska

specjalista ds. ubezpieczeń

tel. 29 642 18 00 kom. 509 468 740

e-mail: malgorzata.laskowska@carservis.pl

OSCAR OSTROŁĘKA

Zofia Jaśkowska

specjalista ds. ubezpieczeń

tel. 29 642 18 00 kom. 509 654 181

e-mail: zofia.jaskowska@carservis.pl

OSCAR OSTRÓW MAZ.

Rafał Błędowski

specjalista ds. ubezpieczeń

tel. 29 745 10 59 kom. 502 724 816

e-mail: rafal.bledowski@carservis.pl