WYBIERZ IDEALNĄ OPCJĘ DLA SIEBIE

FINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU

Naszym klientom oferujemy elastyczne finansowanie
kupowanych pojazdów (nowych i używanych) oraz wynajem.

LEASING SAMOCHODU - ZA I PRZECIW

Na rynku funkcjonują dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Przy leasingu finansowym leasingobiorca może amortyzować środek trwały, ale w koszty podatkowe wlicza tylko odsetki, a nie pełną ratę leasingową. Z kolei przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje leasingodawca, zaś leasingobiorca może wliczyć w koszty całą ratę. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się leasing operacyjny.

Jakie są niedogodności związane z tą formą finansowania zakupu auta? Decydując się na leasing, przedsiębiorca godzi się na to, że przez cały okres trwania umowy to nie on, a leasingodawca będzie właścicielem pojazdu. Wynika z tego szereg ograniczeń, m.in. wspomniany brak możliwości amortyzacji auta, a także najczęściej brak możliwości samodzielnego wyboru ubezpieczyciela czy serwisu (częstym wymogiem jest serwisowanie leasingowanego samochodu w ASO). Ewentualna sprzedaż też nie będzie wchodziła w grę, chyba że po wypowiedzeniu i całkowitym rozliczeniu umowy leasingu, o ile oczywiście leasingodawca taką możliwość przewidział. Maksymalny czas, na jaki może być zawarta umowa leasingu, jest krótszy niż w przypadku umowy kredytowej i wynosi maksymalnie na 7 lat.

Na pewne bariery przy uzyskaniu leasingu mogą natrafić osoby, które zainteresowane są autem używanym. Leasingodawcy najchętniej bowiem finansują nowe samochody, niektórzy zgodzą się na używane, ale stosunkowo młode. Przedsiębiorcy, którzy upatrzyli sobie starszy model, mogą być więc zmuszeni do skorzystania z kredytu.

Popularność leasingu wynika przede wszystkim z dużych korzyści podatkowych, jakie może uzyskać leasingobiorca. Możliwość wpisania całości raty leasingowej w koszty działalności przekłada się bowiem na znaczące zmniejszenie zobowiązań podatkowych firmy. To z kolei może zadecydować, że bilans zysków i strat korzystniejszy będzie właśnie w przypadku leasingu, pomimo to, że sama wysokość miesięcznych opłat przy tej formie finansowania jest zwykle podobna jak przy kredycie.

KREDYT NA SAMOCHÓD - ZA I PRZECIW

Kredytem samochodowym można sfinansować nawet 100% ceny auta, nie trzeba więc angażować środków własnych. Podobnie jak przy każdym innym kredycie, tak i w tym przypadku można wybrać dogodny sposób spłaty -raty równe, rosnące bądź malejące. Istnieje też możliwość zawieszenia spłaty w razie przejściowych problemów (tzw. wakacje kredytowe). Kredyt samochodowy może zostać udzielony nawet na 10 lat.

Zalet zaciągnięcia kredytu samochodowego może być więcej. Część z nich zależy jednak od tego, w jaki sposób instytucja kredytująca zabezpieczy się na wypadek ewentualnych problemów kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania. Wśród najczęściej występujących form zabezpieczeń jest cesja z polisy AC, depozyt karty pojazdu, przewłaszczenie oraz zastaw rejestrowy. Niektóre z nich mogą być uciążliwe. Dlatego warto przed podpisaniem umowy przeanalizować kwestie zabezpieczeń i wybrać taką ofertę, która będzie przewidywała możliwość ewentualnej sprzedaży samochodu przed zakończeniem spłaty. Oferty kredytów samochodowych są bardzo zróżnicowane pod względem kosztów. Oprocentowanie waha się od ok. 6 do 13%, aczkolwiek konkretne koszty będzie można jednak policzyć dopiero po ustaleniu podstawowych informacji, m.in. jakie auto będzie kredytowane (nowe czy używane), jaka jest jego wartość, czy będzie wkład własny (jeśli tak, to jakiej wysokości) oraz na jaki okres zostanie zaciągnięty kredyt.

Wybór formy finansowania zakupu auta jest również nie bez znaczenia dla późniejszych korzyści podatkowych. Jak kształtują się one przy kredycie? Niestety w koszty działalności nie można wliczać pełnej wartości raty kredytowej, a jedynie jej niewielką część (odsetki), która wraz z upływem czasu będzie jeszcze maleć. Plusem kredytu jest natomiast fakt, że samochód można amortyzować (w całości, jeśli jesteśmy jego jedynym właścicielem, bądź w części, jeśli formą zabezpieczenia kredytu jest przewłaszczenie, wówczas bowiem bank kredytujący zostanie wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel), a także wliczać w koszty związane z nim wydatki (np. naprawy).

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY

Planujesz zakup samochodu do swojej firmy? Wynajem długoterminowy to bardzo korzystna opcja finansowania. Jest to alternatywa dla popularnych form zakupu, takich jak leasing, czy kredyt. Oferta wynajmu długoterminowego charakteryzuje się stałą i niską ratą miesięczną, a także możliwością skonfigurowania samochodu według swojego uznania. W ramach kontraktu wynajmu, klient może sam zdecydować o jego długości, wyposażeniu, zakupu dodatkowych akcesoriów, pakietu serwisowego, ubezpieczeniu itd. Samochód firmowy w wynajmie długoterminowym, to same korzyści. Stałe raty pozwalają planować wydatki z większą dokładnością.

Przejrzyj nasze oferty, a przekonasz się w opcji wynajmu stać Twoją firmę na lepszy samochód za te same pieniądze.

OFERTY KREDYTOWE I LEASINGOWE DOSTĘPNE SĄ W NASZYCH SALONACH

ODWIEDŹ NASZE SALONY

ZAPYTAJ
O KREDYT LUB LEASING

TELEFON:
29 642 18 00

E-MAIL:
oscar@carservis.pl

 

ZAPYTAJ
O KREDYT, LEASING
LUB UBEZPIECZENIE

Monika Jeżak
doradca klienta
tel. 29 745 10 59, kom. 502 724 816
e-mail: monika.jezak@carservis.pl