Wzrost kar za brak ubezpieczenia OC

Wzrost kar za brak ubezpieczenia OC

O 15 % wzrosła podstawowa kara za brak ubezpieczenia OC. Z czego wynika podwyżka?

Samochody bez ważnej polisy komunikacyjnej OC zgodnie z prawem, nie mają prawa jeździć po polskich drogach. Właściciele pojazdów mechanicznych w Polsce mają obowiązek wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji auta, ciągnika, autobusu, motocykla, motoroweru, itp. Wysokość kar za brak tego ubezpieczenia ustalana jest proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2020 kształtuje się ona następująco:

Brak ochrony

do 3 dni

Brak ochrony

4-14 dni

Brak ochrony

powyżej 14 dni

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Pozostałe pojazdy

1040 zł

1560 zł

170 zł

2600 zł

3900 zł

430 zł

5200 zł

7800 zł

870 zł

Ale to nie jedyne sankcje.

Spowodowanie wypadku samochodem bez ważnego OC pociąga za sobą jeszcze większe konsekwencje finansowe. Zarówno właściciel takiego auta jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić UFG odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom takiego zdarzenia. UFG jest coraz bardziej skuteczny w wykrywaniu pojazdów nieubezpieczonych. W większości przypadków (ponad 75%) odbywa się to dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy wykrywające przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, jak również opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

Top